8:00 – 9:00  

Registrace účastníků

9:00 – 9:20  

Libor Kurzweil

Úvodní slovo, Program prevence RI

9:20 – 9:40  

Kateřina Konečná (Evropský parlament)

Legislativní proces schvalování nařízení EU, spolupráce s EASA

9:40 – 10:00  

Katarina Szentkeresztiova (
Czech Airlines Technics)

Provozní bezpečnost při těžké údržbě AC

10:00 – 11:00  

Simon Newbold

Human Factor

11:00 – 11:20  

Coffee break

11:20 – 12:00  

Riccardo Patriarca (Sapienza University)

12:00 – 12:40  

John Hamshare (Heathrow Airport)

Benchmarking of ground handlers

12:40 – 13:20  

Liam Bolger (Luton Airport)

Personal engagement

13:20 – 14:00  

Oběd / Lunch

14:00 – 14:20  

Radomír Havíř

Události MMP na LKPR a stav techniky

14:20 – 14:50  

Slobodan Stojič

Vliv a časování vydávání instrukcí ATC posádkám A/C na vznik RI

14:50 – 15:10  

Libor Kurzweil

Stav RWY 06/24, Úprava protismykových vlastností části RWY 0624 metodou Grinding

15:10 – 15:30  

Coffee break

15:30 – 15:50  

Radim Doležal (Státní úřad pro jadernou bezpečnost)

Změna referenčního rámce posuzování kultury bezpečnosti jako cesta ke změně myšlení o kultuře

15:50 – 16:10  

Andrej Lališ (ČVUT)

Development of future aviation safety management

16:10 – 16:30  

Dana Tollingerová (ČZU)

Modelování ploch v 3D GIS a analýza výškových překážek

16:30 – 16:50  

Markéta Kafková (ČVUT)

Projekt Z

17:00 – 17:10  

Zakončení Safety a security konference 2018