Andy v minulosti vedl oddělení bezpečnosti společnosti Virgin Atlantic, kde měl na starosti veškeré aspekty související s bezpečností letecké společnosti, včetně zavedení a dalšího rozšiřování systému řízení bezpečnosti (Security Management System (SeMS). Před příchodem do Virgin Atlantic působil v DHL na pozici UK manažera pro bezpečnost a hlavního posuzovatele hrozeb.

Andy má zkušenosti z práce v policejních a zpravodajských službách. V minulosti pracoval na britské celní správě, u dopravní policie, národní kriminální zpravodajské služby a národní protidrogové centrály České republiky. Andy byl vyznamenán Metropolitní policií za prokázání vysoké profesionality a výjimečně vysokou úroveň služeb během období zvýšené hrozby útoků proti cílům v civilním letectví.

Andy je nezávislý bezpečností konzultant registrovaný u Asociace bezpečnostních konzultantů a člen sboru poradců veletrhu UK Security Expo a vydavatelství International Airport Review. Je také členem redakčního panelu časopisu Aviation Security International a řádným členem společnosti Emergency Planning Society.

Andy je odborník na problematiku SeMS a širokou škálu otázek spojených s bezpečností dopravy. Pravidelně přednáší na mezinárodních bezpečnostních konferencích a podnicích.