Je absolventkou ČVUT v Praze, Fakulta stavební, obor geodezie a kartografie, profesní zaměření dálkový průzkum Země a kartografie, VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství, specializační studium technického znalectví v oboru stavebnictví a ekonomiky. Doktorské studium úspěšně absolvovala na ČZU v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, studijní program krajinné inženýrství, obor ochrana půdy a meliorace. Na posledně jmenované univerzitě zaváděla výuku geografických informačních systémů. Dnes působí Katedře lesnických technologií a staveb, Fakultě lesnické a dřevařské, ČZU v Praze. Je garantem předmětů zaměřených na územní plánování, katastr nemovitostí, geodezii, kartografii. Jako soudní znalec se specializuje na ekonomiku a stavebnictví. Ve své praxi se zabývala i hledáním nových pracovních postupů při zpracovávání dat dálkového průzkumu Země. Je autorkou publikace GIS – Geografické informační systémy či článku Creating of Digital Surface Model and Orthophoto from ASTER Satellite Data and their Application in Land/Water Research.

Danu v davu zeměměřičů klidně přehlédnete, neboť svojí malou fyzickou výškou tato žena málokoho převyšuje. Nicméně o to větší záběr tato malá dáma má. To dokresluje i její zapojení v rámci grantu NAZVA Mze ČR č. QH 92091 Optimalizace rekultivačních a sanačních postupů pro těžbou devastované krajinné celky s důrazem na ochranu vod a ekologickou stabilitu. V rámci své znalecké odbornosti pracuje nejen pro soudy, ale spolupracuje i s právními subjekty či bankovními institucemi.