Declan Troy, manažer jednotky bezpečnostní podpory společnosti DAA
Profesní kvalifikace:

– Evropský manažer pro bezpečnost v letectví
– ECAC auditor
– Národní inspektor

Erudovaný analytik detekce chování Declan se v oblasti bezpečnosti v letectví pohybuje již 18 let, včetně jedenácti let, které strávil jako člen letištní policie. V roce 2007 byl jmenován styčným bezpečnostním důstojníkem pro dohled nad otázkami bezpečnosti a dodržováním souladu s předpisy v průběhu výstavby Terminálu 2 na letišti v Dublinu – od počátku stavby po provozní připravenost v roce 2010.

Následně se přesunul do korporátního světa. Ve společnosti DAA má na starosti vývoj a údržbu programů zabezpečení letišť pod správou DAA (konkrétně Dublin a Cork). Na letišti v Dublinu zavedl tzv. systém „One Stop Security“, vyvinul systém řízení bezpečnosti pro společnost DAA (SeMS) a řídil pilotní fázi programu detekce chování na letišti v Dublinu v roce 2016.

V roce 2017 Declan založil jednotku bezpečnostní podpory společnosti DAA, kterou v současné době řídí. Jednotka provádí permanentní detekci chování na letišti v Dublinu. Přestože se Declan angažuje také ve sféře posuzování rizik ve spolupráci s letištní policií, je jeho primárním zájmem rozvoj schopnosti detekce chování na dublinském letišti.