Plk. v. v. doc. RNDr. Jaroslav Tureček, Ph.D. působí jako docent a garant studijního oboru Bezpečnostní management na Vysoké škole Ambis v Praze. V roce 1986 absolvoval fyzikální směr Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde v témže roce vykonal i rigorózní zkoušky v oboru fyzikální elektroniky a optoelektroniky. Po studiu začal výzkumnou kariéru ve Výzkumném ústavu vakuové elektrotechniky v Praze. Od roku 1992 do 2018 působil na Policejní akademii ČR v Praze, většinu doby jako vedoucí katedry bezpečnostních technologií. Byl zakladatelem nebo spoluzakladatelem všech předmětů katedry, jako např. „Policejní technika“ a „Detekce výbušnin a zbraní“. Vědeckou hodnost „Ph.D.“ získal v roce 2000 a vědecko-pedagogické hodnosti docent dosáhl v roce 2003.

Hlavní výzkumné aktivity zahrnují detekci výbušnin. V této bezpečnostní oblasti se podílel na vědecko-výzkumných aktivitách v rámci programu NATO Security Through Science, Evropské obranné agentury, International Symposium on Analysis and Detection of Explosives apod. Je autorem obecné fyzikální teorie vytvoření a fungování univerzálních simulantů výbušnin, fungujících pro všechny používané a vyvíjené fyzikální metody detekce výbušnin. Další specializací jsou nesmrtící zbraně.