John je odborník na problematiku systémů řízení bezpečnosti (Security Management Systems – SeMS). V rámci divize CAA působící ve Spojeném království měl na starosti rámcový vývoj systému řízení bezpečnosti, který byl následně publikován v součinnosti s britskou vládou. V roli experta společnosti CAA na systémy řízení bezpečnosti spolupracoval s mnoha zainteresovanými stranami v oboru a asistoval prvním dvěma organizacím při vývoji jejich vlastních systémů řízení bezpečnosti.

Díky zkušenostem s návrhy a implementací efektivních strategických změn jak ve veřejném, tak soukromém sektoru s cílem zvýšit provozní efektivitu byl John jmenován hlavním designérem řady řídicích systémů i systému řízení rizik a souladů.

Má bohaté zkušenosti s praktickými aspekty implementace strategických vizí, které mají vést ke změně v systému podnikání a umožnit sladění cílů s požadavky trhu. Dokáže navrhnout inovace praktických řešení strategických a provozních problémů, odstranit překážky bránící změně a dosažení strategických cílů. Školí / odborně vede týmy, jejichž pracovní náplň sestává z více disciplín a umožňuje začlenit do jejich práce nové postupy a vzorce chování, které zvyšují výkonnost.

John je erudovaný projektový a programový manažer a manažer řízení rizik (PRINCE2, MSP, MoR). Má magisterský titul v oboru Fyzika z Oxfordské univerzity.