Katarína vystudovala Fakultu dopravní ČVUT v Praze, obor Provoz a řízení letecké dopravy. Angažovat v „letecké Safety“ se začala již během bakalářského studia, kdy se v rámci projektového řízení přihlásila na projekt Moderní přístup k provozní bezpečnosti (Safety) letecké dopravy. Cenné teoretické zkušenosti získala Katarína také v rámci výměnných studijních programů na Beihang University v Číně a na Kansas State University ve Spojených Státech Amerických, kde přímo studovala teorii SMS a letecké Safety.

Od prosince 2016 pracuje Katarína v Czech Airlines Technics, a.s. (CSAT) na pozici Safety manažerky. CSAT je organizací pro údržbu letadel a letadlových celků a úkolem Kataríny bylo zavést a spravovat v organizaci funkční SMS, a to jak formálně, tak i v provozu. Katarína zastává názor, že pro to, aby bylo zavádění SMS v jakékoli firmě úspěšným projektem, je nejdůležitější komunikace – schopnost mluvit o Safety záležitostech logicky a jednoduše – a to jak pro manažery, tak i pro provozní personál. A samozřejmě taky trochu pozitivního přístupu a trpělivosti.

Katarína se angažuje i ve volném čase – je jedním z pěti zakládajících členů platformy s názvem European Young Engineers Czech Republic (EYE CZ) založené v listopadu 2017 pod záštitou Českého svazu vědecko-technických společností (ČSVTS). Tato platforma je součástí evropského kolektivu European Young Engineers a má za cíl sdružovat a podporovat mladé inženýry v České republice