Ing. Luboš Řádek je na pozici Chief Information Security Officer na pražském letišti. Je členem mnoha mezinárodních skupin bojujících s kybernetickým zločinem, například ACI Cyber Security Task Force. Uvědomuje si stále rostoucí závislost business na informačních a provozních technologií a také jednoduchost provedení efektivních kybernetických útoků. Dříve například budoval kybernetickou odolnost jaderné elektrárny, nyní již druhým rokem zlepšuje prevenční, detekční a reakční schopnosti na kybernetické události našeho letiště.