Riccardo získal magisterský titul (MSc) v oboru Aeronautical Engineering a doktorát (PhD) v oboru Industrial and Management Engineering, oba na univerzitě Sapienza v Římě. (Europaeus Doctor ve spolupráci s univerzitou Lund ve Švédsku). V současné době pracuje jako výzkumný pracovník a přednášející na katedře mechanického a leteckého inženýrství v Sapienze. Jeho výzkum se zaměřuje na vývoj metod řízení rizik a bezpečnosti pro složité sociálně-technické systémy, od Newtonského uvažování k resilience engineeringu. Jeho výzkumná činnost, dokumentovaná v řadě vědeckých časopisů a konferenčních sborníků, probíhá ve spolupráci s mezinárodními univerzitami a firmami (např. Lund University (Švédsko), Univerzita Rio Grande do Sul (Brazílir), EUROCONTROL, ENAV s.p.a. (italský ANSP), Qantas Airline (Austrálie) atd.

V roce 2017 získal od Resilience Engineering Association (REA) ocenění Young Talent in Resilience Engineering. V roce 2016 společné ocenění International Association for Advancement of Space Safety (IAASS) and the Space Generation Advisory Council (SGAC), v roce 2016 European Safety and Reliability Association (ESRA) a v roce 2015 SESAR Joint Undertaking jako jeden ze tří nejlepších mladých výzkumných pracovníků v oblasti Air Traffic Management.